Có 02  cách sử dụng dịch vụ tại Mọi Dịch Vụ : https://moidichvu.com
1.     Miễn phí :
+ Khách hàng phải chịu trách nhiệm về thông tin hàng hóa của mình theo quy định pháp luật của nhà nước Việt Nam.
+ Đăng ký tài khoản tại Moi Dich Vu (tài khoản này khách hàng không nên dùng chung với bất kỳ tài khoản nào mà khách hàng đã có)
+ Tài khoản miễn phí được đăng  một  số sản phẩm có hạn và được xếp thứ hạng thấp sau tài khoản trả phí.
2.     Trả phí :
+ Khách hàng phải chịu trách nhiện về thông tin hàng hóa của mình theo quy định pháp luật  của nhà nước Việt Nam.
+ Tùy theo từng loại phí dịch vụ khách hàng đăng ký tại moi dich vu sản phẩm sẽ được xuất hiện trên vị trí Slide show, thứ hạng cao...
+ MDV sẽ hỗ trợ SEO trang nhất cho nhưng khách hàng sử dụng tài khoản đặc biệt hoặc tài trợ cho wesbite MDV.
Khách hàng sẽ được hỗ trợ trong quá trình sử dụng dịch vụ theo thông tin ở mục liên hệ chúng tôi.